.

Latest Stories

Ito ang kwento ng dalawang ina na bilanggo ng kanilang pagdurusa. Bukod sa kalituhang dulot ng pandemya, naghihinagpis si Marites Asis bunsod ng kawalang-hustisya na dinanas ng kanyang anak na babae at ng yumaong apo na si River. Si Barbara Ruth Angeles nama’y namatayan ng anak na babae habang nasa kalagitnaan ng laban para mapalaya ang anak na lalaki na nasa kulungan.

Two mothers share how it feels to be prisoners of misery. On top of the uncertainties brought by the Covid-19 pandemic, Marites Asis agonizes over how the justice system has treated her daughter and her late granddaughter, baby River, while Barbara Ruth Angeles has to endure the loss of a daughter to sickness while seeking justice for her son, who’s been in jail for months.

From the Data Center