Article Archive

Sa loob at labas ng mga cooperative na naitatag sa buong bansa, walang nagsasabing madali ang jeepney modernization. Ngunit binibigyan tayo ng programang ito ng pagkakataon  na maipatupad ang matiwasay at maginhawang sistema ng pampublikong transportasyon sa bansa. Kailangan lamang nating suriin ang mga panukala at alamin kung makabubuti ito sa mga Pilipinong matagal nang nahihirapan sa biyahe.