June 12, 2012 · Posted in: General

Ano ang Kalayaan?

Today, June 12, 2012, marks a very important milestone in our history — the 114th anniversary of our Independence Day. We asked you to answer the question, “Ano ang Kalayaan para sa iyo?

Here is the initial harvest of photos shot and shared by our readers and friends from various social networks:

From Jes Aznar / jes.aznar

Maligayang araw ng kalayaan!

From Sharlyne Ang / @rockerfemsha

Ang kalayaan ay i-share ang impormasyon ng libre sa publiko. Bloggers mapping election precincts (2010) http://www.flickr.com/photos/rockerf … #anoangkalayaan

From Emil Sixwillfix Tapnio / emil.tapnio

#anoangKalayaan Ang makilahok ang mga may kapansanan (PWDs) sa gawaing electoral tulad ng pagboto sa eleksyon. #FullyAbledNation Dahil lahat tayo ay may K; Kalayaan, Kaibigan, Kapamilya, Kapuso, Kapatid. (Taken during voters awareness campaign and special registration for PWDS where Maria Inova, a lady with Cerebral Palsy, registered for the first time at COMELEC in Cordova, Cebu last May 14, 2012. Photo by Emil Tapnio.)

From LeTLeT umali LecToR / @chilli_BULLET

Kalayaang makasama ang mga bayaning patuloy na ipinaglalaban ang kasarinlan at kapayapaan ng Basilan. #anoangkalayaan pic.twitter.com/zfL7uhsU

From Chris Linag / @chriscrosspoint

Kalayaan ni Juan #anoangkalayaan @edlingao pic.twitter.com/kVR16N6T

If you have an image to share on this crowd–sourced experiment we’re doing, please use the #anoangkalayaan hashtag on twitter.com and let everyone see it.

We’ll be blogging more as other contributions arrive.

2 Responses to Ano ang Kalayaan?

Avatar

marco paul

September 19th, 2012 at 1:43 pm

Ano ang kahulugan ng katagang Kalayaan?

Ang Kalayaan ay isang napakahalagang karapatan ng bawa’t tao, kung mayroon ka nito, walang gumagapos o pumipigil sa anumang iyong ninanais at nilalayon sa buhay. Mayroon kang laya na gampanan ang mga bagay na magpapaunlad at magpapaligaya sa iyo. Malaya kang lumikha, humimok, magtatag, at magsagawa ng mga makabuluhang bagay sa ikakaunlad ng iyong sarili, mga kasamahan, at maging ang iyong pamayanan. Wala kang magiging anuman na agam-agam o inaala-ala, maging maliit o malaki man, sa paggawa ng mga ito. Mapayapa, mahusay, at maligaya ka sa pagtupad ng mga tungkulin bilang masunuring mamamayan.

Ang pagiging malaya ay isang katangian ng pagiging makapangyarihan, may sariling kapasiyahan nang walang anumang pinapangambahan, hindi nakasandig, umaasa o nakatali sa iba, matatag at taas noong ipinaglalaban ang pansariling kapakanan at kagalingan para sa lahat. Walang nangingibabaw o nakapangyayari sa iyong mga karapatang pantao. Hindi ka naghihinala, nangangamba, o maging natatakot man sa iyong kapwa sa sariling lipunang ginagalawan, at higit na nag-aalala sa uri ng iyong pamahalaan.

Sa kabubuang lahat, ang wastong katawagan nito ay KASARINLAN. Nagsasarili, may natatanging kapasiyahan, paninindigan, taas noong humaharap sa iba nang walang nagsusulsol o sinusunod, at walang bahid ng anumang pag-aalinlangan.

by: MARCO PAUL CABULAY REGUNAYAN

Avatar

CARL ANGELO CAGATIN

June 16th, 2014 at 4:49 pm

Independence Day (Filipino: Araw ng Kasarinlan; also Araw ng Kalayaan, lit. “Day of Freedom”) is an annual national holiday in the Philippines observed on June 12, commemorating the Philippine Declaration of Independence from Spain on June 12, 1898. It is the country’s National Day.

The day of celebration of independence varied throughout the nation’s history. The earliest recorded was on April 12, 1895, when Andres Bonifacio wrote Viva la independencia Filipina!, in walls of Pamitinan Cave in Montalban, Rizal. Bonifacio also led the Cry of Pugad Lawin, which signals the beginning of Philippine Revolution. A declaration was also made on September 2, 1945, after the country liberated from Japanese occupation, and the formal surrender of Japanese forces. The formal recognition of independence from the United States was on July 4, 1946 through Treaty of Manila, however. The current date was formalized by Proclamation no. 2695 by President Diosdado Macapagal, establishing June 12 as the the celebration date and to commemorate the Philippine Declaration of Independence from Spain, declared by President Emilio Aguinaldo. [2

Comment Form